דף הבית >> שירותי המשרד >> אחריות מקצועית

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
מדי יום עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים  לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר (השמטה) שנגרמו בתום לב. לשם כך קיימת פוליסת ביטוח האחריות המקצועית.
בעל מקצוע חופשי המומחה בתחומו, עלול לטעות בעבודתו וכתוצאה מכך לגרום נזק לזולת. 

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידו 
ובמסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט בדף הרשימה ( פוליסה).
 

יתרונות ביטוח האחריות המקצועית
כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם.
הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
עיקרי הפוליסה
  • כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות

אחריות מקצועית

משרדנו מתמחה בביטוח אחריות מקצועית למקצועות פארה רפואיים
 
אנשי סגל מעסים ומטפלים רפואיים נתקלים בלא מעט תביעות רשלנות מקצועית בשנים האחרונות.
ביטוח "אחריות מקצועית פרא רפואית"  מגן מפני תביעות רשלנות מקצועית מצד מטופלים.
 הביטוח מיועד לרופאים, למוסדות רפואיים, לבעלי מקצועות פארה - רפואיים וכן לעוסקים ברפואה משלימה
ביטוח זה הינו מוצר הכרחי בישראל בעיקר בשנים האחרונות וזאת בעקבות עליה תלולה בהגשת תביעות מצד מטופלים ולקוחות על רשלנות רפואית כנגד נותן השירות וכתוצאה מכך עבר שוק הביטוח בתקופות אלו שינויים מהפכניים המחייבים כל נותן שירות לשים לב ולהיות עם אצבע
על-הדופק.   כמטפל אם כעצמאי ואם כשכיר הנך זקוק להגנה אופטימלית, העונה  לצרכיך המקצועיים הכוללת כיסויים ביטוחיים רחבים.  הביטוח במקצועות הנ"ל מיועד למעסים, רפלקסולוגים, נטורופתים, מטפלים בשיאצו, רפואה סינית, צמחי מרפא ופרחי באך, מטפלים ארומתרפיים ועוד..  עם קבלת התעודות ההסמכות ו/או הדיפלומות בצירוף לטופס הצעה חתום שיועברו לחברת הביטוח ויאושר הכיסוי הביטוחי
.