דף הבית >> שירותי המשרד >> אחריות מקצועית וחבות מוצר
 

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
מדי יום עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים  לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר (השמטה) שנגרמו בתום לב. לשם כך קיימת פוליסת ביטוח האחריות המקצועית.
בעל מקצוע חופשי המומחה בתחומו, עלול לטעות בעבודתו וכתוצאה מכך לגרום נזק לזולת. 

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידו 
ובמסגרת עיסוקו של המבוטח כמפורט בדף הרשימה ( פוליסה).
 

יתרונות ביטוח האחריות המקצועית
כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם.
הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
עיקרי הפוליסה
  • כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות

אחריות מקצועית

משרדנו מתמחה בביטוח אחריות מקצועית למקצועות פארה רפואיים
 
אנשי סגל מעסים ומטפלים רפואיים נתקלים בלא מעט תביעות רשלנות מקצועית בשנים האחרונות.
ביטוח "אחריות מקצועית פרא רפואית"  מגן מפני תביעות רשלנות מקצועית מצד מטופלים.
 הביטוח מיועד לרופאים, למוסדות רפואיים, לבעלי מקצועות פארה - רפואיים וכן לעוסקים ברפואה משלימה
ביטוח זה הינו מוצר הכרחי בישראל בעיקר בשנים האחרונות וזאת בעקבות עליה תלולה בהגשת תביעות מצד מטופלים ולקוחות על רשלנות רפואית כנגד נותן השירות וכתוצאה מכך עבר שוק הביטוח בתקופות אלו שינויים מהפכניים המחייבים כל נותן שירות לשים לב ולהיות עם אצבע
על-הדופק.   כמטפל אם כעצמאי ואם כשכיר הנך זקוק להגנה אופטימלית, העונה  לצרכיך המקצועיים הכוללת כיסויים ביטוחיים רחבים.  הביטוח במקצועות הנ"ל מיועד למעסים, רפלקסולוגים, נטורופתים, מטפלים בשיאצו, רפואה סינית, צמחי מרפא ופרחי באך, מטפלים ארומתרפיים ועוד..  עם קבלת התעודות ההסמכות ו/או הדיפלומות בצירוף לטופס הצעה חתום שיועברו לחברת הביטוח ויאושר הכיסוי הביטוחי
.


ביטוח חבות המוצר

 

הביטוח במהותו הינו מנגנון אשר אמור להגן על המבוטחים בפני קטסטרופה לפיה יינזק צד שלישי מהמוצר הפגום שייצר ולאחר שפסק להיות בחזקתו.
  *  מהו החוק אחריות למוצרים פגומים?
חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 מטיל חובה על כל יצרן (אדם העוסק למטרות רווח בייצור מוצרים או הרכבתם, לרבות אדם המציג עצמו כיצרן המוצר, יבואן שייבא למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל וספק שהיצרן שלו בארץ או בחו"ל אינו ניתן לזיהוי) לפצות כל מי שנגרם לו נזק גוף או סבל כתוצאה מפגם במוצר שייצר. אין כל חשיבות אם היצרן היה אשם בפגם או לא. בשל האחריות החמורה המוטלת על היצרן.
 
אם נדייק את שם הפוליסה( ביטוח בגין מוצרים פגומים ובשפה המקצועית ביטוח חבות המוצר) נגלה כי בעצם הפוליסה אינה מכסה את המוצר – כי אם את הנזקים שיגרום המוצר לצדדים שלישיים
 
הביטוח אינו אמור לכסות את טיב המוצר, אינו אמור לכסות המוצר הפגום עצמו, אלא רק את הנזקים שיגרום המוצר לאחרים. הביטוח אינו תעודת אחריות שנותן היצרן על פי חוק עם המוצר ואינו כפוף בהכרח אל תנאיה
 
קיימת חשיבות רבה לרכישת ביטוח חבות המוצר על ידי יצרנים, יבואנים, מתקינים של מוצרים ואף משווקים של מוצרים שונים שהיצרן שלהם בארץ או בחו"ל אינם ניתנים לזיהוי ברור על תווית או אריזת המוצר
 
מקרה הביטוח : 
 מקרה הבטוח מוגדר בפוליסה כנזק (גוף :מוות, מחלה, פגיעה, או ליקוי גופני נפשי או שכלי , רכוש : נזק לרכוש תוצאה מאירוע תאונתי.) בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים שנגרם עקב פגם במוצר שיוצר אן שווק או הורכב ע"י המבוטח במהלך עסקו המתואר בדף הרשימה ,לאחר שהמוצר חדל להיות בחזקתו של המבוטח , יצרן המייצא לחו"ל אמור להרחיב את הביטוח בהתאם.
 
חברות הביטוח רואות במוצר זה כמסוכן ביותר עבורן לכן ישנה חשיבות יתר בבחינת הצעות מחיר ממספר חברות ביטוח , קיימות חברות ביטוח שיבטחו ביטוח זה ללקוחות קיימים שלהן ויש כאלו שיסרבו לבטח.
בביטוח חבות מוצר ניתן לבטח מגוון רחב של עיסוקים כמו יצרני מזון קוסמיקאיות ספרים/יות .
 
לכל שאלה , בקשה , הסבר שמתעורר אצלכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.