שירות לקוחות

טל. מוקד  תביעות  03-9258020
טל. מוקד תביעות  037181444
טל. מוקד תביעות  03-9294000
טל. מוקד תביעות  076-8866630
טל מוקד תביעות 5070* 
טל. מוקד תביעות  6679* 
טל. מוקד תביעות   03-7107107/8083
שרות לקוחות  3453* 
שרות לקוחות  9912*

מוקדים וטפסי תביעה חברות ביטוח

שרות לקוחות 3455*
שירות לקוחות  5454*
שרות לקוחות  2000*
שרות לקוחות  3739*​
 שרות לקוחות 2735*
שרות לקוחות 1-700-72-72-27
שרות לקוחות 8088*
שרות לקוחות  03-9201010
שרות לקוחות 1-900-72-12-88
חשבונות בנק חברות ביטוח  - להעברות אלמנטרי + הוראת קבע
הראל
בנק מזרחי - 20/461/388517
בנק לאומי  - 
10/800/2080066 
בנק הפועלים - 12/600/262182
בנק דיסקונט - 11/010/156078

הוראת קבע אלמנט - מוסד 507

איילון
בנק הפועלים - 12/600/437450
בנק מזרחי - 20/461/502707
בנק לאומי - 10/800/21326617
בנק הדואר - 8622089
הוראת קבע אלמנט.- מוסד 539


כלל
בנק הפועלים  - 12/600/654141
הוראת קבע אלמנט. - מוסד 528

פניקס
בנק דיסקונט - 11/010/9505040
בנק הפועלים - 12/600/481575 
הוראת קבע אלמנט. - מוסד 511


 

מגדל
בנק לאומי - 10/876/73333370
הוראת קבע אלמט. - מוסד 00502

הכשרה
בנק הפועלים  - 12/600/356299
הוראת קבע אלמנט.- מוסד 309

שומרה
בנק מזרחי - 20/429/134929

הוראת קבע אלמנט.- מוסד 7394

מנורה
בנק לאומי  - 10/800/215290-10
בנק הפועלים - 12/600/480453
הוראת קבע אלמנט. - מוסד 514 


שלמה 
בנק הפועלים - 12/600/602803
הוראת קבע אלמנט. - מוסד 44855