דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח למבנה ותכולת הדירה המהווה הגנה מפני נזקים העלולים להיגרם לרכושו של המבוטח. הנזקים השכיחים ביותר הם:

א. נזקי פריצה וגניבה.

ב. נזקי שריפה והתפוצצות.

ג. נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.

ד. נזקי התבקעות צנרת והצפות.

ה. נזקי גוף ורכוש לצד ג'.


 

​ביטוח דירה נחלק לשני חלקים:
 
א. ביטוח מבנה 
ביטוח המעניק פיצוי לבעלי נכס המבוטח, במקרים כגון שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות, נזקי טבע, הצפות, תיקוני צנרת מים ועוד. הביטוח כולל את שטח הדירה, מרפסות, החלקים היחסיים של המבוטח ברכוש המשותף (בבית משותף), חלקים המחוברים לדירה כגון: דוודים, חלונות, דלתות ועוד. 

סכום הביטוח הנדרש לצורך ביטוח מבנה של דירה, הוא סכום העלות של בנייתה מחדש (ללא ערך הקרקע).  לרוב, ניתן לבנות מחדש את הדירה, גם אם נגרם לה נזק חמור ולכן אין צורך לתמחר את ערך הקרקע בפוליסת הביטוח. יחד עם זאת, קיימת אפשרות לערוך ביטוח מבנה דירה הכולל את ערך הקרקע וזאת, בבתים משותפים בלבד ולא בבתים פרטיים.
     

ב. ביטוח תכולה 
ביטוח המעניק כיסוי לרכוש הנמצא בבית ולרכוש השייך לאחרים ונמצא באחריות בעלי הבית והפוליסה (במגבלות סכום הביטוח), במקרים של נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה ועוד. 

שווי התכולה נקבע על פי הצהרת המבוטח או באמצעות בדיקת סוקר עצמאי. שכר טרחת הסוקר משולם ע"י חברת הביטוח כשרות למבוטח. 

רכוש הנמצא בגינת הבית, בחדרי המדרגות וכדומה, מכוסה מפני נזקי אש, ברקים, התלקחות והתפוצצות בלבד. 
הכיסוי לחפצי ערך, תכשיטים, פריטי אמנות, שטיחים וכדומה, מוגבל בסכום מסויים שמעליו, יש לרכוש הרחבת כיסוי. 

הביטוח אינו כולל כיסוי לבעלי חיים, ניירות ערך, חוזים, תעודות, מסמכים, פריטי זהב, כסף ומתכת יקרה במצב גולמי, ויהלומים שאינם חלק מתכשיט כלשהו.


 
טפסים רלוונטיים ופרטים על היקף הכיסוי לתכולה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
או במשרדי מיסוי מקרקעין:

אשקלון - 08-6742251   
חיפה - 04-8630402      
ירושלים - 02-6545193   
תל אביב - 03-7633333 
כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה
לאור המצב הביטחוני בימים אלה מתעוררות שאלות לגבי הכיסוי הביטוחי לו זכאי ציבור המבוטחים במקרה של נזק עקב מלחמה או פעולות איבה מכח פוליסות ביטוח שרכש, ושאלות לגבי הפיצוי לו זכאי כלל הציבור לקבל מהמדינה בגין נזקים אלו. להלן מידע ונתונים רלוונטים, ורשימת שאלות ותשובות להבהרת הנושא האמור.


אתר האינטרנט של רשות המיסים -טפסים


אתר האינטרנט של רשות המיסים - מדריך לאזרח שרכושו נפגע


כללי
בכל פוליסת ביטוח מפורטים המקרים ו/או הנזקים בגינם הפוליסה תזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח. על פי החוק, חברת ביטוח צריכה למסור למבוטח את פוליסת הביטוח. לפוליסה טיפוסית שני חלקים:
החלק הראשון - דף הרשימה - כולל את פרטי המבוטח, סכומי הביטוח, הפרמיות ופרטים כלליים לגבי הכיסוי הביטוחי. חלק זה מופק עבור כל לקוח והוא שונה ממבוטח אחד למשנהו.
החלק השני - הפוליסה - היא בדרך כלל מסמך מודפס מראש הכולל את כל תנאי הביטוח ולעיתים כולל גם פרקים שאינם רלוונטים למבוטח המסוים. במקרים אלו בדף הרשימה יצוינו הפרקים הרלוונטים למבוטח.
על מנת לדעת האם הפוליסה מכסה נזקים אגב מלחמה או פעולות איבה יש לבדוק את תנאי הפוליסה. הרישום הרלוונטי בדרך כלל מופיע בפרק החריגים לכיסוי.
בכל מקרה, מומלץ לפנות לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח שלך ולשאול האם הפוליסה אשר בידך מכסה נזקים אגב מלחמה או פעולות איבה.


ביטוחי רכוש
פוליסות ביטוח שנמכרות על ידי חברות ביטוח מסחריות בדרך כלל אינן מכסות נזקי רכוש שנגרמו עקב מלחמה או פעולות איבה. כדי לברר אם הנך מכוסה בפוליסת הביטוח שלך, ניתן לפנות לחברת הביטוח, לסוכן הביטוח או לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה כאמור.
פוליסות ביטוח דירה (מבנה ותכולה) בישראל מבוססות על תנאי פוליסה תקנית שנקבעה בתקנות ואינה כוללת כיסוי לנזקי מלחמה או פעולות איבה. עם זאת, חשוב לזכור שמבנה הדירה מבוטח על ידי מס רכוש במלואו כך שאם הנכס המבוטח ניזוק למשל מפגיעה של טיל, קרן הפיצויים של מס רכוש תתקן את הנזק. גם תכולת הדירה של כל אזרח במדינה מבוטחת, בסכום מוגבל, בהתאם להרכב המשפחה המתגוררת בבית. חשוב לדעת שהקרן אינה מבטחת חפצי ערך כגון תכשיטים, חפצי אומנות וכסף.
להלן מספר שאלות ותשובות שגורות בנוגע לכיסוי הביטוחי בעת מלחמה ופעולות איבה:
האם פוליסת ביטוח הדירה שלי מכסה את הדירה ותכולתה במקרה שלנפילת טיל
ככלל, פוליסות ביטוח הנמכרות בשוק אינן מכסות נזק כתוצאה מפעולות מלחמה לרבות פגיעת טיל. אולם, אתה זכאי לפיצוי מהמדינה על נזק למבנה הדירה ולפיצוי לנזק לתכולת הדירה אך לא לחפצי ערך.
חפצי בית מכוסים, על ידי מס רכוש, ללא תשלום מצדך עד תקרה כמפורט להלן (בש"ח, נכון למדד נובמבר 2008):

האם המבנה כולו מבוטח, או שצריכים לעשות לו ביטוח באופן פרטי?
המבנה מבוטח אוטומטית על-ידי המדינה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961-התשכ"א. תכולת הדירה, למעט חפצי ערך, מכוסה על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973.

אם ערך התכולה שלי גבוה יותר מהסכומים שמס רכוש מכסה מה אני יכול לעשות?
אפשר להגדיל את הפיצוי שנותן מס רכוש או לנסות לרכוש פוליסת ביטוח מחברת ביטוח פרטית. אם הנך סבור שערך הרכוש שלך גבוה מהפיצוי על פי חוק, ניתן לרכוש ביטוח נוסף עבורו במס רכוש ("ביטוח רשות") עד לגובה 1,120,067 ₪. הגדלת הכיסוי נעשית על ידי מילוי טופס מיוחד בנציבות מס הכנסה, בו מפורט השווי הנוסף לכיסוי, ותשלום של 0.3% מהשווי הנוסף.
חשוב לדעת כי מטבחים סטנדרטיים ורצפות פרקט מוגדרים כצמודי מבנה, והם מבוטחים באופן אוטומטי בביטוח המבנה, לכן אין צורך לבטחם. במידה וברצונך לבטח את תכולת הדירה בסכום אשר עולה על סכום הפיצויים המרבי המוצע על ידי מס רכוש, יש לפנות לחברות ביטוח פרטיות על מנת לרכוש כיסוי ביטוחי עבור הסכום הנוסף.
יש לציין כי חברות הביטוח אינן מחוייבות למכור ביטוח עבור נזקי מלחמה ופעולות איבה.


 
ביטוח דירה