דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
אחריות דירקטורים ונושאי משרה - שומרים עליכם גם בתקיד
 
 
ביטוח חברי ועד ונושאי משרה במושבים


ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

כשאתם מכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בכירים אתם חשופים לתביעות הנובעות מפעילותכם הניהולית והעיסקית במסגרת התפקיד. 

תוכנית ביטוח :       "אחריות דירקטורים ונושאי משרה"  

מבטיחה לשמור על הביטחון הכלכלי שלכם ושל היקרים לכם בכל מקרה של תביעה.  

"אחריות דירקטורים ונושאי משרה" השקעה נבונה
 
למי זה מיועד?   :     דירקטורים ונושאי משרה בכירים
איך זה עובד?    :     תוכנית "אחריות דירקטורים ונושאי משרה" מכסה תביעות שהוגשו נגד נושא משרה במשך תקופת הביטוח                                בעקבות "מעשה שלא  כדין" שנעשה מתוקף תפקידו.
 
עיקרי התכנית :
 
  • כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה,  טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה,
  • חריגה   מסמכות, רשלנות או הזנחה  שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית .
  • כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שארעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים  למבוטח במועד תחילת הביטוח, ואשר תביעות בגינם הוגשו כנגד   המבוטח במשך תקופת  הביטוח.
 
ביטוח חברי ועד ונושאי משרה במושבים ובמגזר החקלאי
אני אייל דייסי המכהן  כחבר ועד במושב מכיר את התחום ומתמחה בו 
אדאג להבהיר ולהתאים את הכיסויים הביטוחיים לכל ועד במושב בין אם זה ועד מוניציפלי (מקומי) או ועד האגודה החקלאית דבר חשוב לאין שיעור לכל המקנה הגנה לחבר ועד מפני תביעות חלילה שהוא עלול להחשף אליהם במסגרת תפקידו ההתנדבותי כחבר ועד.  ואין חשוב מכך שכל אחד מחברי הועד יגנו על ביתם מפני אותם תביעות חלילה.