דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח חיים

המטרה הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על היקרים לנו, מפני קשיים כלכליים, במקרי מוות, נכויות או מחלות קשות של המפרנסים, הגורמים לשינוי קיצוני באורח החיים ופוגעים בהכנסות המשפחה.
קיימים סוגים שונים של ביטוח חיים המשלבים גם מרכיבי חיסכון ומטרתם היא שימור רמת החיים גם לאחר פרישה מהעבודה.
רמת החיים שלנו מבוססת על הכנסה אותה אנו מייצרים. במקרים כמו אובדן כושר עבודה, פטירה, או פרישה
לגימלאות, אם לא נייצר לעצמנו חלופות הכנסה, נאלץ לרדת ברמת החיים.
 
על מקרים אלו ניתן לתת מענה באמצעות רכישת ביטוח חיים, בין אם במסגרת של פוליסה פרטית או
במסגרת של ביטוח מנהלים.
 
דוגמאות לסוגי ביטוח חיים:

ביטוח למקרה מוות(ריסק)
ביטוח למקרה מוות נועד להעניק ביטחון כלכלי לבני המשפחה, במקרה של מות המבוטח, חלילה.
 
כיצד לבחור את אופן תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה מוות?
ניתן לבחור בין אפשרויות שונות בהתאם למטרות וצרכי המשפחה:
 
תשלום חד פעמי
קבלת סכום ביטוח חד פעמי, שישמש את המוטבים כתחליף להכנסות המבוטח. תכניות מסוג ביטוח
למקרה מוות (ריסק) או ביטוח מוות מתאונה, מעניקות תשלומים כאלה.
 
תשלומי קצבה חודשית כתחליף להכנסה שוטפת 
ישנם כיסויים המעניקים תשלום חודשי למשך תקופה מוגדרת מראש (על פי בחירת המבוטח), למשל: ביטוח הכנסה למשפחה או קרן הפנסיה של הפניקס פנסיה.
 
הלוואה 
קיימים כיסויים מיוחדים המתאימים לצרכי כיסוי יתרת חוב ההלוואה במקרה פטירה, למשל: ביטוח משכנתה.

ירושה 
ישנם כיסויים המלווים את המבוטח במשך כל ימי חייו ומבטיחים ליורשיו סכום ידוע מראש למשל: ביטוח למקרה מוות – ריסק.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח המבטיח הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת, במקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה, או תאונה.
ביטוח אובדן כושר עבודה הוא בעל חשיבות עליונה לכל אחד מאיתנו - אם חלילה נאלץ לחיות ללא הכנסה מספר שנים או אפילו מספר חודשים עלול מצבנו הכלכלי להתדרדר. ביטוח לאובדן כושר עבודה מבטיח את העובד ומשפחתו ממצבים של "קריסה כלכלית".
 

פיצוי כספי בגין מחלות קשות
מחלות קשות או אירועים רפואיים חמורים עלולים לשנות את החיים ולהעמיד את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי קשה הנגרם עקב
אובדן ימי עבודה, צורך ברכישת מכשירים רפואיים, צורך בקבלת טיפולים מיוחדים, הסעות וכדומה.
 
ביטוח מחלות קשות כולל רשימת מחלות שגילוי אחת מהן נחשב ל"מקרה ביטוח", כלומר, מקרה בו המבוטח יהיה זכאי לקבלת סכום הביטוח אותו רכש על מנת להקל עליו ולאפשר לו ליהנות מטיפול רפואי מתקדם ואיכותי.
למידע אודות מוצרי ביטוח חיים נוספים שמציעה הפניקס, לחץ כאן

למידע נוסף מאתר משרד האוצר, לחץ כאן

ביטוח חיים