דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח חקלאי

ביטוח חבר מושב 
 •  למי זה מיועד? לבעלי משק חקלאי, אגודות חקלאיות במושב או קיבוץ.         
 •  איך זה עובד? ביטוח לחבר מושב היא פוליסה מודולרית המאפשרת  לבחור בדיוק את הכיסויים העונים על הצרכים שלכם
עיקרי התכנית
 • הפוליסה כוללת פרקי כיסוי לבחירה:
 • מבני המשק החקלאי ותכולתו כולל מכונות לציוד בבעלות או בחזקת המבוטח. כיסוי מפני: אש, ברק, התלקחות, תסיסה עצמית, התפוצצות, נזקי טבע, פגיעה תאונתית ע"י בעלי חיים, ע"י כלי רכב וע"י כלי הרמה, פגיעה ע"י כלי טיס וחפצים הנופלים מהם, פרעות, מהומות אזרחיות, שביתות, השבתות ונזק בזדון. פריצת מים ונוזלים מדודים, מיכלים ומערכות צנרת. טרף או הקשה של בעלי חיים.
  ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי לפגיעה תאונתית לבעלי כנף ( לולים) , נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור, מטעים, שדות  גידולים וכו'
 • ביטוח שבר מכני לציוד.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח מבנה דירת המגורים של החקלאי ובני ביתו.
 • ביטוח תכולת בית המגורים של החקלאי ובני ביתו.
 • ביטוח מבנים ציבוריים (במושבים)
 • תכולות במבני הציבור ( במושבים)

ביטוח חקלאי