ביטוח חקלאי

ביטוח לחבר מושב
·         למי זה מיועד? לבעלי משק חקלאי
·         איך זה עובד? ביטוח לחבר מושב היא פוליסה מודולרית המאפשרת לכם                 לבחור בדיוק את הכיסויים העונים על הצרכים שלכם:
 • כיסוי מבני המשק ותכולתו – כיסוי מקיף מפני נזקי אש, התפוצצות, נזקי טבע, תאונות, שביתות ונזק בזדון. הכיסוי כולל גם את הציוד שבבעלות או בחזקה שלכם
 • ביטוח שבר מכני לציוד
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח מבנה דירת המגורים של החקלאי
 • ביטוח תכולת דירת המגורים של החקלאי.
 
עיקרי התכנית
 • הפוליסה כוללת פרקי כיסוי לבחירה:
 • מבני המשק החקלאי ותכולתו כולל מכונות לציוד בבעלות או בחזקת המבוטח. כיסוי מפני: אש, ברק, התלקחות, תסיסה עצמית, התפוצצות, נזקי טבע, פגיעה תאונתית ע"י בעלי חיים, ע"י כלי רכב וע"י כלי הרמה, פגיעה ע"י כלי טיס וחפצים הנופלים מהם, פרעות, מהומות אזרחיות, שביתות, השבתות ונזק בזדון. פריצת מים ונוזלים מדודים, מיכלים ומערכות צנרת. טרף או הקשה של בעלי חיים.
  ניתן להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי לפגיעה תאונתית לבעלי כנף, נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור, מטעים, שדות וכו'
 • ביטוח שבר מכני לציוד.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח מבנה דירת המגורים של החקלאי ובני ביתו.
 • ביטוח תכולת בית המגורים של החקלאי ובני ביתו.