דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח מנהלים פנסיה

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח הפנסיוני של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.
זוהי תוכנית המשלבת חיסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה.
הביטוח מיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד וכולל הפקדות לפיצויים ותגמולים.
עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעסיק.
התשלום לפיצויים משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד בעת עזיבה או פרישה.
ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל הקלות במס הכנסה.
צבירת החיסכון כפופה אף היא לתקנות.
 
שני תנאים מוקדמים חייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה לבטח את העובדים השכירים בביטוח מנהלים:
1.      המועמד לביטוח צריך להיות שכיר או בעל שליטה.
2.       גם המעסיק וגם העובד חייבים בהשתתפות בתשלומי הפרמיה.
 
מדוע צריך ביטוח מנהלים?
כולנו חיים ברמת חיים מסויימת בהתאם להכנסה שלנו ושל בן/בת הזוג שלנו. מה יקרה לרמת החיים שלנו במידה וההכנסה של אחד מבני הזוג תיפסק כתוצאה ממקרה פטירה, או אובדן כושר עבודה? מה יקרה לרמת החיים שלנו כשנפרוש לגימלאות?
 
צרכי הביטוח של משפחה יהיו הפערים שיש להשלים במקרים כאלה.
לדוגמה: משפחת ישראלי נזקקת להכנסה בגובה 15,000 ש"ח לשם קיום רמת החיים שלה
מה יקרה לרמת החיים כשאחד מבני הזוג, שהכנסתו 5,000 ש"ח, ייקלע למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה? הפער של 5,000 ש"ח לחודש הוא צורך ביטוחי. כך גם במקרים אחרים של פטירה בטרם עת או פרישה לגימלאות.
ביטוח מנהלים נועד לכיסוי הפערים הללו.
 
חיסכון פנסיוני הולם לגיל פרישה
כל אחד מאיתנו מכיר מקרים של אנשים שפרשו לגימלאות ונאלצו לחיות אך ורק מתשלומי קיצבת הזיקנה שמתקבלים מהביטוח הלאומי, ולכך יש להוסיף את תוחלת החיים שהולכת ומתארכת. התוצאה היא, שאנשים שעבדו כל חייהם, נאלצים לרדת ברמת החיים בהגיעם לגימלאות.
על מנת להימנע ממצב זה ולהמשיך ולחיות בכבוד גם לאחר גיל פרישה, מומלץ להתחיל, מוקדם ככל האפשר, לחסוך במסגרת תוכנית ביטוח פנסיוני, בין אם במסגרת ביטוח מנהלים במקום העבודה, במסגרת תוכנית לעצמאים, או במסגרת פוליסה פרטית.
החיסכון במסגרת ביטוח מנהלים או תכנית ביטוח לעצמאים מהווה הוצאה מוכרת. לחץ כאן לקבלת מידע על מוצרי ביטוח מנהלים שמציעה הפניקס.

 

למידע נוסף מאתר משרד האוצר, לחץ כאן

פנסיה

פנסיה הינה זרם תשלומים תקופתיים שמקבל שכיר לאחר פרישתו המוחלטת מעבודתו, או לאחר פרישתו החלקית ממנה, מפאת גיל, או בעטיה של נכות, או מחלה או אירוע מוסכם אחר או לשאירי העמית לאחר פטירתו.
 

קרן פנסיה ותיקה
קרן הפנסיה אשר תחילת החברות בה היה מוקדם מחודש מרץ בשנת 1995.
קרן שאושרה כקופת גמל לקצבה לפי תקנות קופות גמל לפני ינואר 1995.
הקרן סגורה בפני עמיתים חדשים החל מתאריך 1.4.95
 
קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה מקיפה אשר תחילת החברות בה הנה מאפריל 1995 ואילך.
הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באג"ח מיועדות.
הקרן מאוזנת אקטוארית ומטרתה לשלם פנסיה לעת זקנה, בקרות אירוע פטירה או במקרה של נכות.
 

חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ נמצאת בבעלות מלאה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שהינה אחת מחברות הביטוח הגדולות והחזקות בענף הביטוח ונסחרת במדד ת"א 100. לחץ כאן כדי ללמוד על מוצרי הפנסיה שמציעה החברה.

למידע נוסף מאתר משרד האוצר, לחץ כאן

 גמל

קופת גמל
שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום
דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
המאפיין של קופת גמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה;
חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעסיק, וכן קיימת התחייבות
חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.
הפניקס גמל מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים, וברשותה רישיון לניהול הקופות בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) תשנ"ד - 1964. לחץ כאן כדי ללמוד על מוצרי הפניקס גמל.
 
 למידע נוסף מאתר משרד האוצר, לחץ כאן


     
    

ביטוח מנהלים פנסיה וגמל