דף הבית >> שירותי המשרד >> ביטוח צמ"ה טרקטורים חקלאיים

צמ''ה  (ציוד מכני הנדסי)

ציוד מכני הנדסי, כמו משאבות ומערבלי בטון, עגורנים, מנופים, טרקטורים לעבודות עפר, 
ציוד לסלילת כבישים ועבודות פיתוח תשתיות הוא ציוד המגלם רמת סיכון גבוהה מטבעו                     
לכן חשוב לבטח אותו.ביטוח צ.מ.ה מכסה את כל הסיכונים מנזק תאונתי חיצוני לציוד

הכיסויים העיקריים:

כיסוי נזקי  טבע- כיסוי זה מכסה אותך מפני נזקי טבע אשר עלולים לפגוע בכלי המבוטח
כיסוי גניבה,פריצה ונזק בזדון- כיסוי זה יכסה אותך מפני גניבת הכלי נזק בזדון לכלי או פריצה אליו.

רשימת הכלים המוגדרים כצמ"ה לפי הגדרתו בתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959 כוללת:            טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר, טרקטור אופני המוגדר כ"מכונה ניידת" ואינו חייב רישום במשרד התחבורה, מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר, מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר, מפלס ממונע, מגרדה ממונעת או נגררת, חופר תעלות אופני או זחלי, מחפרון – אופני או זחלי, קודח קרקע ממונע, מוביל עפר – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מכבש להדוק קרקע ממונע, מכבש להדוק קרקע – נגרר ומופעל בכח מנועי, מטאטא כבישים ומדרכות ממונע, מכונה ליציקת אבי שפה, מיתקן לייצור אספלט, מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים, מתקן גריסה – נייד, מכונה לסימון כבישים, עגורן צריח לבינוי, עגורן נייד – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה, שכפן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מתז ביטומן ממונע, מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה – כולל ציוד עזר נלווה, קודח סלע על מזחלת או על אופנים, מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי, מכונה לקרצוף כבישים, במה הידראולית, מעמיס טלסקופי.

טרקטורים חקלאיים:

תוכנית לביטוח טרקטורים חקלאיים כוללת כיסוי הן לכלים עצמם והן לסחורות ולמטענים המובלים על גבם.

הכיסויים הניתנים:

בטוח "כל הסיכונים" לטרקטור ולנגרר. 
 הוצאות חילוץ וגרירה עקב נזק מכוסה . 
 ביטוח שבר מכני לטרקטור (בכפוף להשתתפות עצמית). 
 ביטוח סחורות ומטענים בהעברה על הטרקטור או על הנגרר המבוטחים. 
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי (נזקי רכוש). 
 ביטוח הוצאות הגנה משפטית. 


 

ביטוח צמ"ה טרקטורים חקלאיים