מחירון  ושרותי משרד

מיום בו משרד האוצר החיל הרפורמות החדשות בענף הביטוח הוגדלה חובתנו כסוכני ביטוח כלפי לקוחתינו, והוטלו עלינו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.  על מנת לעמוד בדרישות החוק והתקנות החדשות,
התווספו לנו עלויות תפעוליות  רבות ולכן אנו נאלצים לגבות השתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

מוקדי השירות של חברות הביטוח מחוייבים לתת שירות טלפוני בחינם והינכם רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולת באמצעותם  ככל שנתבקש אנו נמסור לכם את  מספרי הטלפון ( המפורסמים באתרנו בלשונית טפסים וקישורים) לצורך הזמנת השירותים .

עם זאת חשוב שתדעו שביצוע הטיפול באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף.

 
מחירון יפורסם בהקדם