צוות המשרד

צוות המשרד ודרכי תקשורת

מחלקת חיתום רכב דירה

אתי ילוז   -(קישור למייל)    טל. 077-7917900   - etty@daysi-bit.co.il

דייסי יפעת  -(קישור למייל) טל. 077-7917900   - yifat@daysi-bit.co.il

איריס אייזיק -(קישור למייל) טל. 077-7917900   - iris@daysi-bit.co.il


עסקים ,אחריות מקצועית ,נושאי משרה , חקלאי, חיים, פיננסים , בריאות , פנסיוני.

אייל דייסי -(קישור למייל) טל.077-7917900  נייד 052-2665564  -  eyal@daysi-bit.co.il