צוות המשרד

צוות המשרד ודרכי תקשורת

מחלקת חיתום רכב דירה

אתי ילוז       טל. 077-7917900   - etty@daysi-bit.co.il

דייסי יפעת   טל. 077-7917900   - yifat@daysi-bit.co.il

בלה סעדיה   טל. 077-7917900   - bela@daysi-bit.co.il


עסקים ,אחריות מקצועית ,נושאי משרה , חקלאי, חיים, , בריאות , פנסיוני.

אייל דייסי  טל.077-7917900  נייד 052-2665564  -  eyal@daysi-bit.co.il