שירות לקוחות 

כתב שירות סטארט קופל - גולד מוצרי חשמל                                | כתב שירות אילן קאר גלאס - לכיסוי שבר שמשות
---------------------------------------------------------------- |------------------------------------------------|
כתב שירות סטארט קופל - דיימונד מוצרי חשמל (חדש תמורת ישן)| כתב שירות אוטו גלאס - לכיסוי שבר שמשות
----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
כתב שירות סטארט קופל - שרותי דרך וגרירה                               |  כתב שירות פמי פרימיום -  נזקי צנרת
----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
כתב שירות סטארט קופל - פנסים ומראות                                    | כתב שירות  שכל -  נזקי צנרת
----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
כתב שירות סטארט קופל  -  דוד שמש                                         | כתב שירות שחר  - נזקי צנרת   
----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
כתב שירות  שגריר - שירותי דרך וגרירה                                         | כתב שירות  נתב  - נזקי צנרת
----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
כתב שירות  ממסי  - שרותי דרך וגרירה
----------------------------------------------------------------|
כתב שירות פמי פרימיום - שרותי דרך וגרירה
----------------------------------------------------------------|
כתב שירות   איילון  - שרותי דרך וגרירה
-----------------------------------------------------------------|
כתב שירות  דרכים  -  שרותי דרך וגרירה
כתבי שירות   -   ספקים  /  חברות

תיקון נזקי צנרת :
אמינות אקספרס - טל': 1-700-70-71-71
שחר אסיסטנס - טל': 1-800-440-440
ש.ח.ר נזקי צנרת -  5420*


שרות תיקונים למכשירי חשמל :
קופל גרופ. : 5676*

טופס החלפת פרטים במקרה של תאונה חלילה

מוקדי חירום לרכב
שגריר טל':03-5578888 מטלפון סלולארי: 888*
סטארט שירותי רכב - 5676*

 

שרותי דרך וגרירה:

שלמה SIXT - טלפון: 6448*
מוקד איילון call - טל': 03-6362815 מכל טלפון: 6677*
שגריר – טל': 03-5578888 מטלפון סלולארי: 888*
ממס"י  -- 03-5641111
סטארט שרותי רכב - 5676*

דרכים -שרותי דרך  -   2008*


שרותי שבר שמשות:
אוטו גלס – טל': 1-800-404-505
סטרארט שרותי רכב - 5676*

 
אילן זגגות - טל': 03-5618996

מוקדי איתור רכב:
איתוראן - טל': 03-5571333
פוינטר - טל': 03-9399020
 לבירור תחנות מיגון קרובה
רשת איתורן -- 1-800-27-2222 , 325* ,  1-22222-55
רשת פוינטר -- 2606* , 03-9399020
רשת רב בריח -- 1-800-350-555 ,08-9424482

מוקדי חירום לרכב

שירות חירום לדירה
לניווט עם וויז לחץ על הוויז וסע